Startsidan

-

Om tolv

Tolvhörning

En regelbunden dodekagon är en tvådimensionell yta med tolv lika långa sidor. Den kan skapas genom att

  • rita en kvadrat
  • rita en ny kvadrat och vrida den 30 grader
  • rita en ny kvadrat och vrida den 60 grader
  • sammanbinda de tolv uppkomna hörnen

Om varje sida i tolvhörningen är s, blir
Area

Tolvhörnigt mynt från Australien

50 cent Ett mynt med valören 50 cent. Diametern är drygt 31 mm.

Tolftedelar

Dela en tårta i tolv bitar

Ibland behöver man dela en tårta i tolv lika stora bitar. En dodekagon är en bra utgångspunkt. Sedan ritar man in de sex diagonalerna. Och vips har man en mall för fullständig rättvisa.

Exempel på oregelbundna tolvhörningar


Grekiskt kors det grekiska korset
Latinskt kors det latinska korset
Maltesiskt kors det maltesiska korset eller johannitkorset
Andreaskors Andreaskorset

-

Upphovsskyddat © 2004 - 2024