Startsidan

-

Om oss

Poetisk nytta

För den jäktade är göra-listan, steg-för-steg-anvisningen och checklistan effektiva: konkreta råd med fokus på resultat. Inga tidskrävande teorier fördröjer framstegen. För den som är pressad kan vår poesi vara strunt, trams, nonsens eller helt ovidkommande.

För den som vill och har tid att överraskas och bli fundersam kan våra texter leda till eftertanke, skratt eller avståndstagande. Kort sagt, till reflektion. Med fjärilseffekten i åtanke kan texten leda vart som helst.


Hävstångseffekt i kubik
En fjärils vingslag i Brasilien kan orsaka en tornado i Texas. Små förändringar, i ett system som befinner sig långt från jämvikt, kan få stora konsekvenser.

-

Upphovsskyddat © 2004 - 2024