Startsidan

-

Om oss

Dodekaism

Dodekaism är de tolv aspekternas poesi.

Spanar åt tolv håll Det innebär inte nödvändigtvis en vidsynt poesi, för även en navel kan ses ur tolv synvinklar.

Men när vi "tvingar" oss att se saker från tolv håll, utmanar vi vårt intellekt och vår fantasi. Vi ser saker som tidigare bara passerat vårt synfält. Nu letar vi aktivt med öppna sinnen efter flera aspekter. Vi lyfter på stenar. Vi går runt hörn. Vi sträcker på nacken. Vi lägger oss på knä. Vi vrider och vänder på associationer.

Vi hittar bara det vi letar efter - så vi letar efter tolv aspekter.

Eller annorlunda uttryckt:
Dodekaism är en skolbildning i skärningspunkten mellan perceptionspsykologi och presentationspedagogik. Den innebär att omvärldsuppfattningen koncentreras till synvinklar där talet tolv spelar en framträdande roll.

-

Upphovsskyddat © 2004 - 2024