Startsidan

-

Kaos och harmoni

Slumpgenerator Kan det uppstå ordning i kaos? Ja, i alla fall i kanten på kaos. Ett system med många och likartade komponenter, som samverkar enligt enkla regler under återkoppling, kan åstadkomma resultat som vi med stora hjärnor tror att det måste ligga intellektuellt arbete bakom.

Ingen har någonsin lyckats lära en myra någonting. En myra väljer alltid slumpvis den ena eller andra vägen i en Y-korsning, även om mat alltid är placerad till höger.

Myrdrottningen är inte en regent som styr samhället. Hon producerar i avskildhet alla stackens ägg och har inte en aning om vad som sker därute på myrstigarna. Och inte sitter det någon ingenjörsmyra i ett träd med utsikt över arbetsplatsen och dirigerar arbetsmyrorna. Det finns ingen arkitektmyra med ritningar på hoprullade asplöv. I myrstacken sker ändå en mycket avancerad social verksamhet.


Ett utdrag ur boken:

Floden rinner sakta i det flacka landskapet
Vattnet letar sig förbi stenar och ojämnheter i marken
Floden får formen av en slingrande orm
I en krök nöter vattnet mot strandkanten
Sekund efter sekund, dag ut och dag in
Droppen urholkar stenen
Med tiden kan en svag kraft flytta sand och jord
och vattnet arbetar sig längre och längre in flodbanken
Vattnet bildar virvlar
som förstärker den borrande kraften
Strandkanten eroderar och förändras
Strömmarna flyttar sediment
från ytterkanterna i svängarna till innerkanterna
Regn och smältvatten tillför energi i flödet
Floden antar med tiden formen av en meander
Till slut har en meandersväng buktat ut så mycket
att vattnet finner en genväg och utbuktningen snörps av
En sjö med en ö har bildats

Det här ser du inte
om du är en vattenmolekyl eller ett sandkorn
Och även om du är en dunstad vattenmolekyl
som svävar upp i luften över floden
så förstår du inte vad som har hänt

En flod förändrar sig ständigt
Förändringarna kan inte förutses
Det hjälper inte att gå över till statistiska metoder
för floden är inte ett slumpmässigt system
En flod är ett kaotiskt system
där förändringarna är irreversibla
Den har en historia som inte är utbytbar mot dess framtid

Kaos och harmoni

-

Upphovsskyddat © 2004 - 2024