Startsidan

-

Tomma ytor

Det nyfödda barnet är ett oskrivet blad - tabula rasa. Papperet kan vara av finaste linnekvalitet eller kortfibrigt av återvunnen sort. För människan gäller det att skriva något på den givna ytan - sitt liv.

Ett utdrag ur boken:

Än finns det tomma ytor

En ung man kommer fram till mig
och ber mig skriva ett namn
helst mitt eget
på ett stycke grå kartong

Än finns det tomma ytor, säger han
och räcker fram sitt stycke grå kartong

Tomm ytor

-

Upphovsskyddat © 2004 - 2024