Startsidan

-

Installationer

Färger

Färg är ingen egenskap hos föremål. Röd är inte en egenskap hos en tomat. Tomaten absorberar alla våglängder av det elektromagnetiska spektrumet utom några få. Dessa reflekteras till våra ögon. Hjärnan tolkar dem som en distinkt färg som vi har valt att kalla röd. Fråga ett bi vad det ser?
Så röd är inte en egenskap hos tomaten. Egenskapen är förmågan att absorbera alla våglänger av det för människan synliga ljuset - utom röd. Det är det reflekterade röda ljuset vi ser. Sedan säger vi att tomaten är röd.

Det finns inga färger i naturen. Ändå ser vi en färgsprakande värld. skön kan en motsägelse vara.

Klicka på en färg, så får du en färgstark dikt.

                                         
                                         


Synestesi är en sammanblandning av sinnesintryck. Somliga kan känna smaken av ord. Andra kan se bokstäver och siffror representeras i färger. Det finns kompositörer som ser sina symfonier i färgade mönster innan de har skrivit ner noterna. Forskare kan se matematiska samband som geometriska mönster.

-

Upphovsskyddat © 2004 - 2024