Startsidan

-

12 grafiska dikter

Cirkelbevis

Ord i cirkel
Om orden står i en cirkel
kan meningen bli oändligt lång
Kan meningen bli oändligt lång
om orden står i en cirkel?

Var börjar en mening
som står i en cirkel?

Upphovsskyddat © 2004-2019