Startsidan

-

Installationer

12:ans matematik

 

6 + 6

3 x 4

17 - 5

24 / 2

(tjog / dussin) x 7.2

Integralen från 0 tll 6 för y = (2x)/3

 

Roten ur 144

2³ + 2²

24 sin(π/6)

3 log 10000

3% av 400

Summan av i-2 från i=0 till 7

Jag tror att den markerade beräkningen är

-

Upphovsskyddat © 2004 - 2024