Startsidan

-

Dodeka-gåtan ledtråd 10 Ledtråd

Missionären tände ett hopp

Vättern är kall
Saknar du termometer får du sticka ner tån

Tändstickan kan bli varm
om du äger ett plån

En installation kan tas ut från stadens bibliotek
som lån!

Upphovsskyddat © 2004-2019