Startsidan

-

Dodeka-gåtan ledtråd 4 Ledtråd

En klonad amerikansk sydstat

Ett lands gränser är svagare
än en tavlas ram

En namnteckning på ett fredstraktat
bleknar fortare
än en konstnärs signatur

En poets målande beskrivning
är bördigare
än åkermark

Ett penseldrag är beständigare
än en plogfåra

Upphovsskyddat © 2004-2019