Startsidan

-

12 snidade dikter

Säck

Säck (till doktorinnan von Schwartzenhielm)
Ni beställde en säck
med ved
Ni var arrogant och fräck
till och med!

Det är ni som är föråldrad
Er tid är ur led
Er arrogans ligger i lä
I stället för säcken med ved
får Ni (just-in-time) en säck av trä

Upphovsskyddat © 2004-2019