Startsidan

-

Aderton akademiska dikter

Mellan mikroskop och teleskop

Han studerade det lilla:
bakterier och antikroppar
Han studerade det stora:
protuberanser och himlakroppar

Själv befann han sig mitt emellan
Självkännedom var dock inte hans starka sida
Han upptäckte stort och smått
men aldrig sin blinda fläck
Den förblev större än en vit laboratorierock

Han visste det mesta om stort och smått
Om sådant som mäts i ljusår och nanometer
Om sådant som man inte kan nå eller få

När det lilla blev så stort
och fjärran kom så nära
blev närvaron suddig
och han glömde att livet pågår nu


Mikroskop med två linser tillverkades i Nederländerna i slutet av 1500-talet.
Galileo Galilei byggde det första teleskopet 1609.

Upphovsskyddat © 2004-2019