Startsidan

-

Aderton akademiska dikter

Rationalisering

Adam Smith gav oss den "osynliga handen"
som skulle leda oss till allas bästa
Om var och en handlar efter sina egenintressen

Frederick Taylor gav oss tidsstudier
som skulle bespara oss spill

Henry Ford gav oss de löpande banden
som skulle göra oss till specialister
på ett enda handgrepp

John Keynes gav oss socialliberalismen
som en mitella för den "osynliga handen"
där staten garanterar allas rättigheter
till utbildning och sjukvård

Och Alfred Nobel sprängde alltihop
(Nej, nu blev det fel)
Alfred Nobel instiftade ett pris för att hedra andra
och minna om honom själv

- Tillbaka 

Upphovsskyddat © 2004-2019