Startsidan

-

Aderton akademiska dikter

Mervärdesvetenskap

Forskare finner inte fakta
De tillverkar dem
I den meningen arbetar forskare inom produktionen

Tillverkningsprocessen är logisk positivism:
Går funnet faktum inte att falsifiera
behåller faktumet vetenskaplig status
                                     ...tills vidare

Upphovsskyddat © 2004-2019