Startsidan

-

12 dikter om sådant som också är viktigt

Vintersöndag

Det kan vara en vintersöndag
klockan sjutton och trettiofem
Människorna har lämnat gatorna och butikerna

Staden är inte längre stad
Det finns hus som liknar hus
och gatorna härmar visserligen varandra
men utan människor är det här ingen stad

Temperaturen är strax under noll
Tjälen väntar på att lämna marken
Tomheten väntar på att lämna gator och butiker

Det är som en brist, en obalans

Allt står på tur
I kö
Tid är pengar

Alla tror att det är ett rån
att det är därför som staden är tom
Att det gäller pengarna
eller livet

Ingen har förstått
att det bara är tiden
som i längden kan fylla staden
med människor
och göra den levande

Upphovsskyddat © 2004-2019