Startsidan

-

12 dikter om sådant som också är viktigt

Städa källaren

Jag städar källaren
medan jag ännu är vid mina sinnens fulla bruk
Jag gräver mig ner genom årtiondena
För en minnenas arkeolog
är varje spadtag smärtsamt
när det skär genom
sediment av sorg och svek
lager av lycka och längtan

Leksakerna med fantasins vingar
Skolböckerna med sin svårfångade kunskap
Tidningsklippen med yrkeslivets framgångar
Fotografierna med ansikten från förr

Alla dessa ting
Värdelösa för andra
Ovärderliga för mig
Ting för mig och ingenting för andra
Har jag blivit slav under ägandet?

Jag sorterar, kastar och bränner
Jag åker till miljöstationen
med kassar och kartonger
Minnen kan återfinnas
men kan de återvinnas?
Brännbara minnen
Minnen för deponi
Komposterbara minnen

Jag tömmer minnenas förråd
och får i fortsättningen lita till - minnet

Minnena trängdes
Nu gör jag plats för nya
Eller släpper jag fram de bakersta, dunkla?

Fri och med lätt ryggsäck
säger jag Carpe diem
Men det är kanske för långsiktigt?
Jag omformulerar mig:
Kasta dået och fånga nuet

Upphovsskyddat © 2004-2019