Startsidan

-

12 arkeologiska dikter

Arkeologiskt fynd Någonstans där vid kanten, kanske vid sidan av horisonten, finns skatter vi inte anade. I det perifera synfältet anar vi mönster. Under gatlyktornas sken och ändå längre ner där elkablarna löper. Under jordlagren, minneslagren och det medvetna rör sig det ofattbara. Bortom livet, ja, vad finns där?

I

Ett anonymt tips
säger att här ligger ett hopp begravet
Vi ringer arkeologerna
och fortsätter diskutera
hur vi ska finansiera utgrävningen

II

På kolerakyrkogården
råder ett epidemiskt lugn
En refug
mitt i allt ljud

III

Fornminnen måste vara minnen
som ingen längre minns
Inga är väl så omoderna
att de klär sig i gamla minnen
Och förresten
får vi enligt lag
inte gräva själva

IV

De stiger upp på prispallen
Den ene är förgylld
Den andre har en ring av silver
Den tredje är som gjuten i brons:
DNA-profilerna av segern

V

När de är klara går de hem
Osteologerna bär på sina ben
Arkeologerna tar hem sina fynd
för kol-14-bestämning

Utgrävningen upptar en mycket liten markyta
Den syns inte ens från charterplanets fönster

VI

Utställningen efter utgrävningen är klar
Undrar om besökarna kommer för att häpnas och minnas
eller skratta åt det som fallit i glömska?

Kuratorn valde bort att göra en monter för all förundran
Han säger att anslaget inte räckte till
Men jag tror att arkeologerna tröttnade
innan de kom igenom
alla ovanliggande lager av skadeglädje

VII

Varför borstar arkeologerna fram sina fynd?
Det verkar otidsenligt

VIII

En gång respekterade jag dig
Den respekten var inte påtänkt
när man antog fornminneslagen
Den respekten kommer aldrig åldersbestämmas

IX

Kärlek. Trä. Metall. Sten.
I rakt fallande nedbrytningsskala

X

Det borde vara lag på att minnas
Alla som glömt borde göra samhällstjänst

XI

Varför vill ni syssla med utgrävningar
när vi har bestämt oss för
att fylla igen alla håligheter
Vi vill börja på den här platsen
och kommer inte sluta
förrän vi fyllt all hjärtan med jord

XII

Koldioxiden eroderar berggrunden
Försurar haven
Förändrar betongen
När kommer osteologerna få sina anslag
för att fortsätta i öknen
med sina artbestämningar av fossil energi?

-

Upphovsskyddat © 2004 - 2024