Startsidan

-

12 dikter från en i publiken

Kabaré orkidé

På den här föreställningen
kan alla sitta på första parkett
Alla betalar samma inträdespris
Alla är recensenter

Inga biljetter återlöses

Några kan inte vänta
De väljer en tidigare föreställning
på världsturnén
De förflyttar sig på levande fot
och hela tiden spelas "Våren" av Vivaldi

Upphovsskyddat © 2004-2019