Startsidan

-

12 dikter från en i publiken

Håll musiken igång

Musik
En korsning där ingen ton har företräde

Musik
En gata där ingen ton får parkera

Notblad
En långtidsparkering för noter

Noterna
i en makulatur
ligger i ett eget partitur
och återvinns
Demonteras
för att orkestreras
i nästa liv

Upphovsskyddat © 2004-2019