Startsidan

-

12 dikter från en i publiken

Rättegången mot tonen som lät för länge

Åtalet gäller en ton som tog sig ton i en paus
Den överröstade tystnaden
Åklagaren yrkar på livstids uteslutning från partituret

Försvarsadvokaten anger som förmildrande omständighet
att tonen uttryckte sig pianissimo
och med syfte att stödja tuban
som hade sviktat betänkligt i halvtonen

Försvarsadvokaten kallar dirigentpinnen som vittne
Pinnen säger att den dirigerade enligt notvärdena
och att eventuellt darr i pausen var utan uppsåt

Försvarsadvokaten anser att målsägarens stämning går i moll
Åklagaren replikerar synkopiskt
att försvarsadvokaten behöver lägga sordin på sin stämma
och anför att tonen har haft ett tvivelaktigt umgänge
med dåliga vibrationer
i ett disharmoniskt ackord
Ett taktlöst uppförande redan tidigare således

Domaren dömer tonen till tystnad i tolv takter
Försvarsadvokaten och den åtalade överväger en överklagan
men tvekar inför ett ansträngande da capo

Upphovsskyddat © 2004-2019