Startsidan

-

12 dikter på valbar plats

Förbereda sig före

Man förbereder sig före
Det är ett gott råd
från den som har varit med

Ett gott råd till:
Om man förutsäger före
blir det lätt fel
Om man förutsäger efter
blir det mer rätt

Och så frågan
vars svar är så svårt att förutse:
Är det lättare att välja verkan
före orsak?

Upphovsskyddat © 2004-2019