Startsidan

-

12 dikter på valbar plats

Ovald

I valet mellan att väljas
och att väljas bort
väljer jag
att inte väljas

Upphovsskyddat © 2004-2019