Startsidan

-

Poesi

Vad är poesi?

Tabula rasa Ordet poesi kommer från det latinska ordet poesis som betyder diktning eller skaldekonst. Poesi bygger på rytm, rim eller ljudmönster. Diktens tre grundformer är

  • lyrik som är en subjektiv, ofta finstämd berättarform.
  • epik är en mer "mustig" berättarform som kan ta sig uttryck i till exempel epos, ballader, sagor, fabler och sägner.
  • dramatik som är en "objektiv" berättarform via teatern.

Prosa har en obunden form och en friare stil än poesi. Prosa är berättande text eller vanligt tal.

"Poesi känns igen på att raderna inte når ända fram till bokens högermarginal."

En prosadikt är en berättelse med dragning åt det lyriska.

"Det som tekniker idag kallar ord- och bildbehandling,
har humanister i århundraden kallat 
litteratur och konst"

Grundarna av dodekaism


-

Upphovsskyddat © 2004 - 2024