Startsidan

-

12 dikter mitt bland folk

Mitt bland folk Samskriven poesi mitt bland folk för både dem som var där och annorstädes. Som ett fotografi fast med text.

1. Som jag har det

I en liten del av världen
finns en bit utrymme
Det är min kropp

Under många år
har jag lärt mig att finnas till
och att spreta med tårna

För att undvika att mörkret når mina ögon
brukar jag stirra rakt in i lågans mitt
Där dansar en varmhjärtad själ


2. Ett leende tillhör alltid en människa

Har du sett spåren?
Inte?
Det må vara dig förlåtet
De glada människornas fotsteg är så lätta
att de knappt nuddar marken
Även hundar har svårt
att spåra en lycklig människa


3. Du behöver inte blunda, men tänka

Får en författare skriva om det han ser genom fönstret
när han står på gatan utanför?
Integritet är ett svårstavat ord
Speciellt om det han ser är... intressant

Får en forskare rapportera vad hon ser i mikroskopet?
Toffeldjurens fortplantning ska kanske inte vara allmän kunskap

Fotonerna har ledsnat
på vetenskapsmännens nyfikna blickar och stora ögon
Det är därför
som fotonerna uppträder som både partiklar och vågor


4. Kavel och vält

Hon kavlade ut degen på bakbordet
Med långsamma rörelser
och väl avvägt tryck
förvandlade hon degklumpen
till en jämntjock skiva

Han körde välten fram och tillbaka
på den nyss utkrattade asfalten
Med mjuka svängar
och avpassad hastighet
förvandlade han asfaltlasset
till en jämn vägbana

Roterande valsar förenade dem
De hade mycket att tala om
vid middagsbordet i köket
innan de dansade nästa vals


5. Hyllning till en konsonant

Jag skriver dikter till dig
Jag sjunger för dig
läser, dansar och spelar för dig
Och det enda du uppskattar är konsonanten G
Jag vet att du fascineras av G
Speciellt gemena G - g - i vissa typsnitt
De har två ringar förbundna med en liten båge
och med ett litet streck utstickande högst upp
Det påminner om en myra

Jag läste någonstans att de brände böcker
som innehöll alltför fria tankar
Dagen efter bokbålet
krafsade ett barn i askhögen
som fortfarande var varm
Där låg flera g:n
som inte var förstörda
De var svedda och sotiga
men oskadda
G:n har överlevnad i sig


6. Även eldens spegelbild är kall

Motsatser kanske inte attraherar varandra
men de kan leva i samförstånd
I snölyktan samsas värme och kyla

Jag står vid ett immigt fönster
och ser lyktan lysa
Ljuset når mig
om än tveksamt

Jag vänder mig om
och ser mig själv i spegeln
Ljus? Ja
Värme? Hmm
Även eldens spegelbild är kall


7. A till B

På ett papper
en linje ritad med darrig hand
från A* till B**

A har en asterisk
I fotnoten står
att A är första bokstaven i vårt alfabet
A kan också beteckna en godtycklig företeelse
A kan i detta fall beteckna födseln

Linjen kan beteckna en förbindelse
eller som i detta fall: livet
I en förstoring av linjen uppträder ett avbrott
Det kan beteckna ont om färg i pennan
eller dåligt minne
eller som i detta fall:
en utomkroppslig upplevelse

Om det hade funnits plats i fotnoten
hade det kunnat stå
att B betecknar den andra bokstaven i vårt alfabet
B kan också beteckna en godtycklig företeelse
B kan i detta fall beteckna döden

Jag noterar att linjen saknas*** före A
och efter B

Ordet saknas har tre asterisker
I fotnoten står att saknas kan beteckna osynligt bläck
eller som i detta fall:
ett icke-existerande förlopp


8. Tatuerat exempel

Jag dämpar min ångest
och skriver i smärta
Jag uttrycker min oro
och målar på hudens pannå

Papper skrynklas och huden rynkas
Det ger djup åt motivet


9. Karbamid

Urinämne på en vägg
Doftämnen
styrda från en gen
som vill vara för sig själv
Inte bli störd
Avskildheten och tystnaden
som inte vill mutera


10. Tänk om det är så

Jag tror inte ljuset andas
Ingen har rapporterat några andetag
Jag tror inte luften strålar
I så fall är varje andetag en lins

Jag tror inte luften minns
Varken fågelsång eller vingarnas slag
Jag tror inte fåglar finns


11. Givna koordinater

Kod är inget nytt påfund
Generna kodar oss i språket DNA
Vi testas i livscykeln
Mutationer är inga buggar
Det är slumpen som anpassar oss till omgivningen

Livet pågår i gärningen – inte i kommentarerna
Kod är värdelös tills den exekveras

Det går inte att radera en koordinat
Det vore som att ta bort ett hål

Koordinater är kodad platsangivelse
Jag är koordinatlös
Jag söker nu en tillvaro i tiden


12. Allt som strålar glimmar inte

Låt inte din avund vara radioaktiv
Vänta inte på halveringstiden
Analysera inte sönderfallsprodukterna
Planera aldrig för att långtidsförvara din avund
Det finns inga kapslar
inget skydd mot den korrosion som äter upp allt inifrån
Tro inte att avunden kan sönderfalla i stabila isotoper
Den utstrålade energin
är det som alla andra försöker skydda sig från
Det blir dig
som alla andra försöker skydda sig ifrån


-

Upphovsskyddat © 2004 - 2024