Startsidan

-

12 dikter om att få ett nej

Eroderat

Jag kände mig inspirerad idag
Jag ville skriva
men pennan var tömd på stift

Jag visste
att förlaget skulle säga nej
och att vind och vatten skulle erodera bort
alltihop

Därute hade snön töat bort
och med den alla spår
efter tama människor
och vilda djur

Vi hade blivit lovade ljusare tider:
Ljuset skulle erodera bort
alla spår
efter vilda människor
och tama djur

Upphovsskyddat © 2004-2019