Startsidan

-

12 stenar

Samtalande stenar Sten är en stor bergartspartikel, enligt ordboken. Grekerna ansåg att det låg i stenens natur att uppsöka vila. Stenar är tysta, enligt folk. Men poeter kan höra vad stenarna har att berätta.

 1. En stens liv
 2. Den första stenen
 3. Klagomuren
 4. Muren
 5. Byggnadsstenen
 6. Rullstenen
 7. Sten i skon
 8. Slungstenen
 9. Marmor
 10. Monoliten
 11. Gravstenen
 12. Ett hjärta av sten
-

Upphovsskyddat © 2004 - 2024