Startsidan

-

12 stenar

Samtalande stenar Sten är en stor bergartspartikel, enligt ordboken. Stenar är tysta, enligt folk. Men poeter kan höra vad stenarna har att berätta.

 1. En stens liv
 2. Den första stenen
 3. Klagomuren
 4. Muren
 5. Byggnadsstenen
 6. Rullstenen
 7. Sten i skon
 8. Slungstenen
 9. Marmor
 10. Monoliten
 11. Gravstenen
 12. Ett hjärta av sten
-

Upphovsskyddat © 2004 - 2019