Startsidan

-

12 dikter om väta

Vattendroppar Kapillärkrafterna gör att vatten letar sig fram i sprickor. Vattenmolekylerna rör sig mot det ofuktiga som om vore de på jakt efter sin motsats.

Ytspänningen är en motkraft som håller ihop vatten-molekylerna till en så sfärisk form som grativationen tillåter. Som om de sökte likasinnade.

Även vatten behöver leva med motstridigheter.

  1. Regn
  2. Kretslopp
  3. Lopp
  4. ...vore gud vatten
  5. Tankfull
  6. Droppen
  7. Nederbörd
  8. Oceaner av vatten
-

Upphovsskyddat © 2004 - 2023