Startsidan

-

12 dikter om ett år

Efterord

Ursprunget till "Tolv dikter om ett år" är "Idetorka/High IQ". Den dikten skrev vi tillsammans 1974 under mycket realistiska förhållanden: det var augusti, sängen var obäddad, skrivmaskinsfodralet var dammigt och vi kände oss inte alls inspirerade.

I övertydlighetens anda kan vi påpeka att "Idetorka/High IQ" är en anspelning på Haiku, en liten vers med tre rader och 17 stavelser. Visserligen räcker antalet stavelser i "Idetorka/High IQ" till två Haiku, men kärnfullheten finns där i alla fall.

Det var först i januari 1977 som idén att skriva något om alla månaderna dök upp. De övriga dikterna är också mycket riktigt tillkomna under 1977. Några är enskildas verk, andra är produkter av kollektivt skapande.


Den nämnda dikten "Idetorka/High IQ" är augusti-dikten.
Redaktörernas anm


Upphovsskyddat © 2004-2019