Startsidan

-

12 dikter om signalement

Ansiktsform

(Oval, rund, rektangulär, kvadratisk, toppformig, pyramidformig, rutformig, bikonkav eller skev)

I träplattan är figurer utsågade
som här i form av djur
Barnet välter plattan
och försöker med all sin kraft
få djuren att byta plats

I polishuset sitter vittnet
framför maskinen som gör fantomteckningar
Vittnet plockar bland signalementsdelarna
Byter och provar sig fram
Ansiktsformen är plattan
Ansiktsdelarna är utsågade figurer

På kliniken sitter patienten och bläddrar
i katalogen
Väljer en ny näsa
Ser ut en lämplig haka
Snart ligger signalementet
i läkarens händer

Upphovsskyddat © 2004-2019