Startsidan

-

12 tondöva dikter

Varsågod nästa

G-klaven står först i musikraden
Självständig
eller ensam är svårt att säga

Självständig som en autoklav
Steriliserar inför nästa gång
någon vill höra musiken

Upphovsskyddat © 2004-2024