Startsidan

-

Om tolv

Talsystem

Idag använder vi decimalsystemet som har basen tio. Det innebär att vi använder tio siffror för att skriva vilket heltal som helst. För mått gäller att varje större enhet består av tio, hundra eller tusen mindre enheter.

Ett talsystem med basen tolv kallas duodecimalsystem. Det har tidigare använts i olika system för mått, mängd och mynt.

  • Det går tolv tum på en fot.
  • Det går tolv ägg på ett dussin.
  • Det går tolv timmar på en dag.
  • Det går tolv månader på ett år.
  • Det gick tolv pence på en shilling.
Tol

- Sätt 12 i rörelse

- Frys rörelsen


-

Upphovsskyddat © 2004 - 2024