Startsidan

-

Om tolv

Tecken på tolv

Se dig om - tolv finns på platser nära dig.

Tolvfingertarm

Början på tunntarmen kallas tolvfingertarmen.

Magsäcken bearbetar maten. Sedan fortsätter maten i portioner ut i tolvfingertarmen. Där finfördelar gallan fett och bukspottet fortsätter att bryta ned socker och proteiner.

Läkaren Herophilos var verksam på 200-talet f.Kr. i Alexandria. Han döpte tolvfingerstarmen till "dodeka daktylon", grekiska för "tarmen med tolv fingerbredders längd".

Dussin och gross

Ett dussin är tolv stycken. Kanske är tolv ett viktigt räkneord, eftersom man med tummen kan räkna de tolv benen i de fyra fingrarna.
Gross är ett dussin dussin, det vill säga 12x12=144 stycken.

Stjärna med 12 uddar Tolvuddig stjärna

Stjärnan är konstruerad av fyra liksidiga trianglar inskrivna i en cirkel. Varje triangel är vriden 30 grader i förhållande till sin granne.

Magnesium

Den alkaliska jordartsmetallen magnesium, Mg, har atomnumret 12 i det periodiska systemet. Den vanligaste isotopen har 12 protoner och 12 neutroner i kärnan.

Magnesium användes som fotoblixtar i kamerans barndom. Idag används det i legeringar med andra metaller för att skapa konstruktionsmaterial lättare än aluminium.

Djur och växter behöver ett dagligt intag av magnesium. Hos människan är magnesium nödvändigt för normal nerv- och muskelfunktion.

Atomvikt

Den vanliga kolatomen består sex protoner och sex neutroner. En proton väger ungefär lika mycket som en neutron. Atomvikten är en tolftedel av kolatomens vikt - isotopen C-12. Enheten för atomvikt är u. Numera kallas atomvikt för relativ atommassa.
Till exempel helium består av två protoner och två neutroner, och har atomvikten 4.

Mol

Substansmängden för ett kemiskt ämne är ett mått på antal och mäts i enheten 1 mol. 1 mol definieras som substansmängden i 12 gram av C-12 och motsvarar 6,022 x 10 23 atomer.

EU:s flagga EU:s flagga

Flaggan har tolv gula stjärnor på en blå botten. Varje stjärna har fem uddar. Alla tolv stjärnorna har en udd uppåt.

Dodekaid

En dodekaid har tolv hörn och är uppbyggd av

  • en dubbelkvadrat = rektangel
  • två lika stora sidokvadrater vridna 45 grader
  • en större mittkvadrat vriden 45 grader

Dodekaid
Dodekaiden var troligen en form som flera medeltida arkitekter använde för kyrkor och katedraler. Ett exempel är Sainte Chapelle i Paris.
De tre överlappande kvadraterna symboliserar treenigheten: Gud, Fadern och Sonen. Rektangeln med sina fyra hörn symboliserar de fyra elementen. Den treenige guden uppfyller hela den materiella världen och mer därtill.

Tolvtaktersblues

Musikformen "blues" utvecklades i slutet av 1800-talet bland de svarta plantagearbetarna i USA. Bluesen var arbetets musik, som kunde uttrycka missnöje och besvikelser.
Namnet blues kommer från uttrycket "get the blues" = "känna sig nere".

Den "klassiska" bluesen har 12 takter som repeteras ett önskvärt antal gånger. Ofta har blusen bara tre ackord. I C-dur är ackorden:
| C | C | C | C | F | F | C | C | G | F | C | G | En vemodig blå ton

De "blå", vemodiga tonerna uppstår när man sänker den tredje, femte eller sjunde tonen i en dur-skala.

Tolvtonsmusik

Tolvtonsmusik är en atonal musikform som bygger på skalans alla tolv toner. Den uppfattas ofta som disharmonisk. Österrikaren Arnold Schönberg uppfann tolvtonsmusiken i början på 1900-talet. Han ansåg att inga intervall eller ackord var vackrare än andra.

Mer om Tolvtonsmusik.

Tolvsträngad gitarr

Den vanliga gitarren har sex strängar. Den tolvsträngade gitarren har sex par strängar. Båda strängarna i paret spelas normalt samtidigt. Detta ger ett fylligare ljud.
I basen är parets strängar stämda en oktav isär, medan diskantens strängar är stämda i samma oktav.
Både akustiska och elgitarrer kan ha tolv strängar.

Karl XII

Karl XII föddes 1682 och dog den 30 november 1718. Han var svensk kung från 1697. Carolus Rex är latin och betyder Kung Karl, för det mesta avses Karl XII.

Revben

Människan har 12 par revben i bröstkorgen.

Verkmått

Verkmått var ett svenskt måttsystem från 1665. Det gick 12 verktum på en fot. En verktum var 24,74 mm. Det gick 12 verklinjer på en tum. En verklinje var 2,06 mm.

Uppenbarelseboken i Bibeln

"Och ett stort tecken visade sig i himmelen: där syntes en kvinna, som hade solen till sin klädnad och månen under sina fötter, och en krans av tolv stjärnor på sitt huvud."
Uppenbarelseboken 12:1

Typografiskt mått

Textens storlek, graden, mäts i punkter som är ett typografiskt mått. Det går 12 punkter på en pica. En vanlig storlek på texten i en bok är 10 till 12 punkter.

Tolvskillingsoperan

Bertolt Brecht skrev texten till Tolvskillingsoperan 1928. Kurt Weill komponerade musiken. Den kan kallas den första musikalen.

Kubens kanter

En kub har sex sidor, åtta hörn och - tolv kanter.

Triumfbågen

Från Triumfbågen i Paris går det ut tolv gator.

Spanskt nyår

I Spanien äter man en vindruva för varje klockslag i nedräkningen fram till 12-slaget. Det är inte alldeles lätt att hinna tugga och svälja tolv druvor med en sekunds mellanrum mitt i natten.

Tolvmanna-ed

Enligt landskapslagarna under 1600-talet kunde tolv män med gott anseende styrka sanningen i den misstänktas påståenden inför domstol.

Avstånd Avstånd

Somliga orter ligger tolv kilometer bort.

Tolv på 12 språk

twelve - engelska
zwölf - tyska
twaalf - holländska
douze - franska
kaksitoista - finska
doce - spanska
dodici - italienska
duodecim - latin
dwanas'cie - polska
juu ni - japanska
kumi na mbili - swahili
dek du - esperanto

Vad heter tolv på grekiska då?

-

Upphovsskyddat © 2004 - 2024