Startsidan

-

Om oss

Kopplingar till andra konstriktningar

Dodekaismen är naturligtvis en "ism" som existerar i en omgivning - både historisk och samtida. Som dodekaister kan vi inte säga att vi har inspirerats av futurismen, dadaismen, fluxus eller patafysiken. En del av dessa riktningar kände vi inte ens till i början av vår skaparperiod. Vad vi kan säga är att vi ser släktskap i efterhand.

I början på 1900-talet distanserade sig en krets konstnärer från de rådande idealen - modernismen var född. Riktningar inom modernismen är till exempel futurism, dadaism, expressionism, impressionism och kubism. Brytningen anses vara lika stor som mellan renässansen och medeltiden.

På 1960-talet var det dags för nästa steg: att minska den estetiska aspekten hos ett verk och öka dess idéinnehåll. Det var tanken bakom konceptuell konst - den idéburna konsten.

Futurism

Futurismen eftersträvade ett radikalt uppbrott från tidigare traditioner. Futuristerna hyllade maskiner och teknik, rörelse och kraft. Futuristiska målningar illustrerade rörelse. Futuristisk poesi innehöll ett "industriellt" bildspråk och ett onomatopoetiskt ordförråd. Futuristisk musik byggde på oljud, atonalitet, polyfoni och den moderna stadens ljud från fabriker, bilar och flygplan.
Tyvärr, får man konstatera, förhärligade futuristerna krig och våld - något som lockade fascisterna i början på 1900-talet.

Dadaism

Dadaismen var en konstnärlig protest mot ett förljuget samhälle som dessutom kunnat tillåta första världskriget. Dadaisterna skapade anti-konst som kontrasterade mot begreppet skönhet. De använde ett irrationellt och anarkistiskt arbetssätt. Dadaisterna förvandlade futuristernas tro på naturvetenskap och teknik till kritik, skepsis och galghumor.

Expressionism

Inom expressionismen förvrängde konstnären den avbildade verkligheten för att ge uttryck för sina känslor.

Impressionism

Inom impressionismen avbildade konstnären sina intryck och glimtar av verkligheten för att återge liv och rörelse.

Fluxus

Fluxus är konströrelse, som bildades på 1960-talet, och återupptog tankar från dadaismen. Performance, det vill säga direktkontakt med publiken, är ett viktigt inslag i Fluxus. Fluxus-anhängarna värdesätter enkelhet framför komplexitet och uppmuntrar därmed gör-det-själv-tänkandet.

Patafysik

Patafysik är de inbillade lösningarnas vetenskap utan att vara en parodi på modern vetenskap. Patafysiker studerar de lagar som styr undantagen. Dock, regeln betraktas som ett undantag från undantagen och universum är ett undantag från sig självt...
"Patafysiken sträcker sig lika långt utanför metafysiken, som metafysiken utanför fysiken", sade grundaren Alfred Jarry.

Konceptuell konst

En konceptuell konstnär lägger större vikt vid reflektion än vid estetik. Verkets värde är inte utformning, material eller färg. Verkets värde är en idé. Detta synsätt förvandlar konstnären från en hantverkare till en tänkare.

-

Upphovsskyddat © 2004 - 2024