Startsidan

-

Om oss

Begränsning ger kreativitet

Tom yta Den tomma ytan representerar för konstnären en fullständig frihet att skapa vad som helst. Samtidigt kan denna gränslösa valfrihet upplevas frustrerande - vilket motiv, vilken teknik, vilken stil, vilka färger, vilken storlek på duken, ...?

På samma sätt ger det vita arket, det nya notbladet och den oexponerade filmen få ledtrådar för författaren, kompositören och fotografen.

Den totala friheten gör att vi behöver reducera antalet möjligheter - att vi behöver tänka i termer av begränsningar, så att vi kommer igång med arbetet. Om begränsningarna istället redan finns från början, funderar vi på hur vi ska kunna utnyttja situationen. Vi tänker i termer av möjligheter. Det ger naturligtvis en mycket bättre start på arbetet.

Reglerna i fotboll är starkt begränsande när det gäller sättet att flytta bollen. Lika fullt är en spelare kreativ i sitt sätt att samspela, dribbla och skjuta bollen. Handlingsförlamning är ingen osannolik konsekvens av att slänga ut en boll på en välansad äng och uppmana spelarna att göra något av situationen - utan regler, linjer, mål och domare.

Från poesins värld fungerar diktformen haiku som ett bra exempel på hård regelstyrning som skapar kreativitet. Det gäller att uttrycka något meningsfullt på sjutton stavelser fördelade på tre rader med fem, sju respektive fem stavelser.

Begränsningar skänker alltså fokus - universums alla möjligheter minskas till en mer hanterlig mängd. Dessutom skapar begränsningar en mental anspänning - en nyttig press att hålla sig inom någon form av ramar.

Våra egna erfarenheter från universitet, högskola, näringsliv och kommunal förvaltning pekar åt ett och samma håll; teoretiskt sett är total frihet bäst för kreativiteten, men praktiskt triggas den mänskliga hjärnan av begränsningar och kreativiteten väcks till liv.

Med dodekaismen inför vi ett lindrigt mått av begränsning, som alltså stimulerar kreativiteten och ger positivt tryck på att åstadkomma just tolv resultat - inte sju, inte elva utan tolv. Det inspirerar också att se saker och ting ur flera aspekter - faktiskt ända upp till tolv.

Sammanfattningsvis vilar alltså dodekaismen på tre grundpelare

  • ett tema fokuserar energin till att åstadkomma resultat
  • en begränsning stimulerar kreativitet
  • ett begränsat flertal, tolv, är en katalysator för en multiperspektivell omvärldssyn

-

Upphovsskyddat © 2004 - 2024