Startsidan

-

Om oss

Dokumentär

Normalt innebär konst att något är artificiellt skapat - artefakter producerade utanför vardagens verklighet och värdegenererande processer. En spelfilm är till exempel påhittad och redigerad i alla stadier av filmens tillblivelse - "den har inte hänt på riktigt". En dokumentärfilm är däremot en sann avbild av verkligheten - omanipulerad och äkta och "den hände medan den filmades".

Vi går ett steg längre i det konstnärliga utövandet. Allt vi gör är en dokumentär - vi skapar i verkligheten, utan manus och repetition. Vår dokumentär pågår ständigt och visar "som det blev när fantasin tog sig uttryck". Konstformen kallar vi "poetisk dokumentär i realtid". I denna utdragna process betraktar vi våra verk som samplingar av ett kontinuerligt konstnärligt flöde.

Bland dagböcker, loggar och bloggar

Att skriva anteckningar med tidsangivelse är en vanlig metod att stödja minnet.

Dagboken är en bok med oskrivna sidor. Där skriver författaren om händelser och tankar. Det kan ske mer eller mindre regelbundet. Att skriva dagbok är något som allt från unga flickor till äldre diplomater gör.

Loggboken används på fartyg för att dokumentera vad som händer och när. I datorer lagras transaktioner och tidpunkter. På laboratorier för ingenjörer, kemister och biologer loggar över experiment.

När webbtekniken kom, skapades en ny möjlighet för dagboksförfattare med exhibitionistisk läggning. I samma ögonblick som anteckningarna var klara, kunde författaren publicera dem och vips, kunde webbsurfare läsa dem.
En sådan kraftfull funktion måste givetvis få ett eget ord. Ordet "webblogg" krymptes till "blogg". Blogg är alltså en webbplats som innehåller periodiskt publicerade inlägg med det senaste inlägget överst.

Med rötter i "12 dikter om ett år" från 70-talet har vi genom åren samlat intryck och givit dem poetiska uttryck i regelbunden form - alltså långt innan bloggen var tekniskt möjlig och än mindre fanns som begrepp. Med "12 dikter om..."-konceptet skapade vi en gjutform för en biografi av våra liv och tankar i telegramstil - först i pappersform med byrålådan som arkiv, sedan med informationsteknikens möjligheter i webbform.

Så vårt poetiska upplägg, med flera år på nacken, kan med en modern namngivningsprincip kallas "poetisk webblogg" eller sammandraget "plogg".

-

Upphovsskyddat © 2004 - 2024