Startsidan

-

Om oss

Programförklaring

Vi skriver
för att vinna lite tid och få leva lite längre
Vi skriver
för att kunna göra ett utslag på vänskapsskalan

Vi skriver
för att alfabetet har så många bokstäver
och för att vi inte kan räkna ut
antalet möjliga kombinationer

Vi skriver
för att slippa höra ordväxlingar som
- Hyr du dina bokstäver?
- Nej, jag har bokstavsrätt

Vi skriver
Att inte göra det
rimmar så illa
med denna programförklaring

-

Upphovsskyddat © 2004 - 2024