Startsidan

-

Om oss

Poesi är vad du gör den till

Bläckplump I ett Rohrschachtest blir klienten ombedd att beskriva vad han ser i en serie bläckplumpar. Tanken är att klienten projicerar delar av sig själv i de icke-föreställande plumparna och berättar om sina önskningar, rädslor och funderingar.

Man kan se en dikt som ett verbalt Rohrschachtest där läsaren kan associera metaforerna till sina egna erfarenheter. Dikten uttrycker något som läsaren har haft svårt att själv verbalisera. Läsaren upplever då att dikten berör.

-

Upphovsskyddat © 2004 - 2024