Startsidan

-

Äh, nu gör vi en religion

Graal Gud existerar inte, men jag tror på honom.
Gud existerar, men jag tror inte på honom.

Förhållningssättet mellan gudar och människor är ofta problemfyllt, även om religioner kan göra det abstrakta gripbart med myter och ritualer. Också musik har den förmågan.

Så varför finns religioner?
- För att gudar finns?
- För att svara på våra frågor om livets mening?
- För att människans hjärna kan skapa dem?

Med frågor som svar på en fråga, närmar vi oss det spirituella och det mytiska.

Ett utdrag ur boken:

För att överleva behöver djuren orientera sig
De måste skaffa föda och upptäcka fiender
De behöver skilja falskt från sant
De behöver uppfatta verkligheten "som den är"
Om en zebra skulle uppfatta lukten av lejon
som lockande
skulle den inte överleva länge
Om en fluga skulle uppfatta ett spindelnät
som en blomma
skulle den inte överleva länge

Det krävs en mänsklig hjärna
för att kunna föreställa sig övernaturliga saker
Det krävs en mänsklig hjärna
för att tro på gudar och andar

Äh, nu gör vi en religion

-

Upphovsskyddat © 2004 - 2024