Startsidan

-

12 lärjungars dikter

"Så förordnade han tolv som skulle följa honom, och som han ville sända ut till att predika, och de skulle hava makt att bota sjuka och driva ut onda andar."
Evangelium enligt Markus, 3:e kap

Tolv lärljungar

Lärjunge är ett äldre ord för elev. Lärjunge är den som följer en mästare och tillägnar sig dennes lära, levnadsmönster och andliga insikter.

Apostel betyder sändebud.


Samtal för lärande

Och Petrus sade: "Det har varit en hektisk tid. Vi har lärt oss mycket om rätt och fel. Vi har sett människors svagheter och styrkor. Nu står vi här utan ledare. Det är dags för oss att sammanfatta våra erfarenheter och besluta vägen framåt. Låt var och en tala. Jag börjar."

1. Petrus

Mina tankar och mitt liv trasslar in sig i nät
på djupt och grunt vatten

Jag behöver bli räddad:
Jag hoppas att någon tanke
ska bli så stor
att den orkar trassla sig ur och riva sönder näten

2. Andreas

Jag visste var fiskstimmen rörde sig
Som fiskare vet man det - måste man veta det
Jag drog upp fisk ur vattnet

Jag arbetade extra hos Johannes Döparen
Kön av människor med en nylig uppenbarelse var lång
Jag sänkte ner dem i vatten
Jag döpte dem

Vatten är min inkomstkälla

3. Jakob, Sebedeus' son

Broder fiskare
Vad fick du i ditt nät?
Fick du en skrattande människa
eller bara en fisk
som grät

4. Johannes

Jag var ihärdig
Jag var strävsam
Jag hade planer
Var jag alltför ivrig?

Blev jag uppskattad för min flit
eller för min lojalitet?

Åska och dunder kräver oväder
Den svalkande vinden är tyst

5. Filippos

Jag uttryckte en gång en önskan
att få se fadern
men mästaren ansåg
att jag redan hade sett honom
eftersom jag betraktade Mästaren

Jag har mycket kvar att lära inom retoriken

6. Bartolomeus

Jag gjorde inte mycket väsen av mig
Jag verkade i det tysta
Som fiskare var jag mer intresserad av djup
än yta

Miraklens tid är inte förbi
Jag kan tänka mig en framtid
som helgon

7. Matteus

Att driva in tullar
Att fånga fiskar i nät
Att samla själar

Jag utvecklas

8. Tomas

Jag tvivlar inte i tron
Jag tvivlar bara på andras mål
att jag ska tro på deras sätt
och inte mitt eget

9. Jakob, Alfeus' son

Mästaren tog fram bröd och fiskar
och mättade alla

Jag lappade hans särk
Särken var sliten
full med hål och liknade ett nät

Vi var för ögonblicket mätta
men under hela tiden trasigt klädda
Endast tron var klädd i hela kläder

10. Taddeus

Jag har alltid funderat på de svåra frågorna
Men jag glömde fråga mästaren:
Kan en själ le?

Jag har alltid undvikit de enkla svaren
Men jag glömde fråga mästaren:
Behöver själar sova?

Jag har alltid frågat istället för att påstå
Men jag glömde fråga mästaren:
Lever själar i flock?

11. Simon Ivraren

Jag har diskuterat denna fråga med Tomas:
vilket är det bästa sättet för en gud
att visa sin existens?
Är det att bryta mot naturlagarna?
Kanske är det bättre att visa sig själv
Eller har en gudom ingen fysisk gestalt?

Och varför gå omvägen via en son?
Varför inte en dotter eller bror?

Jag har talat mycket med Tomas:
Varför göra vin av vatten, uppväcka döda eller gå på vatten?
Varför inte ett underverk som gjorde alla läskunniga?

12. Judas Iskariot

Jag är en vanlig människa
Mästaren må ha valt mig
men jag har ingen gudomlig moral
som skydd mot en vanlig människas fel och brister
Pengar och ära får mig att lystra
Eftertanke får mig att avstå
i de flesta fall

Jag har inte förnekat att jag känner Mästaren
Tvärtom
Jag har pekat ut honom
Jag har inte ljugit

Epilog

Och Petrus sade: "Som vi nu alla har hört, har vi en rikedom av erfarenheter. Vår tid tillsammans har utvecklat oss åt olika håll. Därför tror jag att vi ska gå enskilda vägar när vi förmedlar vårt budskap. Jag är övertygad om att några av oss kommer att resa, andra kommer skriva och några kommer att utmana makten. Må det gå oss väl!"

Och Petrus fortsatte:
Till Judas vill vi säga:
Vi ville lägga nät
Han kunde snickra tak, spika väggar, lägga golv
Vi ville kalla oss lärlingar
Han kallade oss lärjungar
Jag vill bara reservera mig mot antalet
Vi var elva - inte tolv
Vi elva tränade sjukvård, förlåtelse och frälsning från skuld
Du, den tolfte, lärde dig skillnaden mellan silver och guld

-

Upphovsskyddat © 2004 - 2024