Startsidan

-

24 dikter om förr

16 - Förr växer med tiden

Förr blir större med tiden
och framtiden krymper
Minnet vinner över hoppet - i längden
Historien blir komplett
när tiden går i mål

-

Upphovsskyddat © 2004 - 2021