Startsidan

-

24 dikter om förr

23 - Nytt fokus

Det enda vi ställde ut
var våra biblar och katekeser
Det enda vi fick oss till livs
var nattvardsvinet och oblaten

Nu ställer vi ut varor och tjänster
Maten och dryckerna är rikliga
Vi vill mättas på plats
inte sättas på plats

Att se är ett nytt sätt att be

Förr kunde man få en stöt av kyrkstöten
om man slumrade till
Nu stöts man ut från arbetet

Nu läser vi hellre om avgångsvederlag och bonus
än om profetens himlafärd

-

Upphovsskyddat © 2004 - 2021