Startsidan

-

12 tolvordsdikter

Vilka då?

Bland dessa tolv ord
är det endast ett fåtal
som är meningsfulla

Upphovsskyddat © 2004-2022