Startsidan

-

12 tolvordsdikter

Hälften av tolv

Tiden väntar inte
Orden ska förklara
Livet är föregångare
Viljan kommer efter


Akro´stikon - text där radernas begynnelsebokstäver, lästa lodrätt, bildar ett ord eller sats.

Upphovsskyddat © 2004-2022