Startsidan

-

T...o...l...v stroboskopiska dikter

Litet här och litet där

Irrblossens tid är inte förbi
Kvanta är ljusets ideologi

En glimt av lycka
En skymt av glädje
Ögonblick summeras till mening

Upphovsskyddat © 2004-2020