Startsidan

-

T...o...l...v stroboskopiska dikter

Ögonöppnare

Jag blundar
Istället för att blinka
öppnar jag ögonen
bara en kort stund
Så upprepar jag förloppet:
tar in omgivningen i korta intervaller

Glimtar av verkligheten
Tomtebloss i evigheten
Men ingen lukt av svavel
Inget ljud från gnistor
Bara skärvor av världen

Jag vill veta hur det känns
att vara ett stroboskop

Nej, man bygger ingen världsbild av ögonblick

Upphovsskyddat © 2004-2020