Startsidan

-

12 gravallvarliga dikter

Riksgränsen

På rallarkyrkogården
tar lavarna
långsamt
livet av gravstenarna

Upphovsskyddat © 2004-2022