Startsidan

-

12 nerladdade dikter

Kortfattad

SOS
SMS
GSM

112
GPS

www
GHz
EKG

CV
USB
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Inte fullt så kortfattad

Rädda mig
Inte med flaskpost den här gången
utan via mobilen

Leta fram mig
Inte skallgång igen
utan via satellit

Sök på min hemsida
Snabbt
Inte i mitt elektrokardiogram

Och kan du inte hitta mig
spara min meritförteckning
och bär mitt minne närmast hjärtat


SOS = Save Our Souls
SMS = Short Message Message
GSM = Global System for Mobile communication
112 = internationellt larmnummer
GPS = Global Positioning System
www = world wide web
GHz = GigaHertz
EKG = ElektroKardioGram
CV = Curriculum Vitae
USB = Universal Serial Bus

Upphovsskyddat © 2004-2020