Startsidan

-

12 dikter som kan vara värda en mässa

Bokmässan

På bokmässan har motboken fått renässans
Ransonering är på modet:
alla har fått sin kvot av ord

På sina hyrda kvadratmetrar
ställer Volymen ut

Bokstäverna är som centilitrar
Fyror, sexor och åttor
agerar som bokstöd
åt den motbok
som nu ges ut
i en lättläst och lättdrucken utgåva

Upphovsskyddat © 2004-2020