Startsidan

-

12 nedisade dikter

Välvillig kyla

Kylan verkar älska oss
Den kommer till oss
och vill krypa nära

Kylan vill ha kontakt
Länge
Kvalitetstid ända tills vi domnar bort

Jag cyklar förbi Termometerfabriken
Kylan nafsar mig i kinderna
Alltid intimt och personligt

Inte långt kvar nu till fjärrvärmeverkets skorstenar
som ligger därframme vid ån

Två olika termometerskalor:
Termometerfabrikens Celsiusskala
som går från kallt i botten
och varmt högst upp
Fjärrvärmeverkets skorstensskala
som går från varmt i botten
och kallt högst upp

Kylan läser av båda

Upphovsskyddat © 2004-2023