Startsidan

-

12 yrkesverksamma dikter

Att leta efter vatten

Vi letar efter vatten
Vår slagruta är engagemang och eld
Låt oss säga att vi brinner för vår uppgift:
Att hitta vår kommuns nya vattentäkt!

Det är inte som för räddningstjänsten
De bara använder vatten
För dem är den bästa elden
inte den eld som brinner
utan den eld de släckt

Upphovsskyddat © 2004-2022